Round up

Age

4 years

Released:2014-12-29

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2017-05-15

Overall Ratings

n/a

Global Rank

None

Currently not visible

Top 25 Overall

0 Countries

Not in any top 25

Global Rank Positions
Description
Read more
Với sự hỗ trợ của công nghệ định vị toàn cầu GPS cùng các hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày càng hoàn thiện, các ứng dụng và dịch vụ dựa trên địa điểm ngày càng phong phú, người dùng giờ đây với chiếc smartphone luôn bên mình sẽ có được thông tin chính xác về đường, điểm, và dễ dàng chia sẻ vị trí của mình cho những người liên quan mọi lúc, mọi nơi.
Screenshots
Read more
Ratings
more
Versions
Read more
6.16
May 15 2017
4.3
July 25 2015